Twente

Het land van de Dinkel, waar witte wieven en mystieke nevels zich thuis voelen, is een betoverend natuurpark wat Twente, de tuin van Nederland te bieden heeft. De stuwwallen, oeverwallen, houtwallen en het typerende coullissen landschap, geven Twente haar eigen karakteristieke uitstraling. Het kleinschalige landschap van heuvels, beekdalen, kristalheldere bronnen, trotse eiken voor boerenhoeven, verscholen in de glooiende erosiedalen, is karakteristiek voor Twente.

In het prachtige Twente is het goed toeven waar mens en dier in goede harmonie samen leven!

Laat u verrassen door de betoverende schoonheid.

 

Nationaal Landschap Noordoost-Twente

Nationaal Park Noordoost-Twente is een van de twintig Nationale Landschappen die door de Nederlandse regering in 2005 zijn aangewezen. Het gebied dankt deze aanwijzing aan enkele speciale karakteristieken, zoals het verkavelingspatroon, de geologische opbouw en de landgoederen, die samen tot een als harmonisch ervaren landschap leidden. De omvang is 43201 ha.

Ligging

 Nationaal Park Noordoost-Twente is gelegen in Overijsselse gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Losser tussen Almelo, Oldenzaal, Enschede en de Duitse grens.

Landschap

 Nationaal Park Noordoost-Twente kreeg in de vroege Middeleeuwen het essen- en kempen landschap dat nu nog steeds kenmerkend is. Behalve dit besloten en kleinschalige landschap met vele houtwallen zijn er grotere percelen bos of akker en rechte wegen die getuigen van de ontginningen uit de 19de en 20ste eeuw. Langs de rivier de Dinkel vinden we broekbossen en graslanden. Het gebied heeft door de stuwwallen een heuvelachtig karakter. In het landschap liggen verschillende stadjes en dorpen zoals Ootmarsum, Denekamp, Rossum en het gehucht Het Stift. Bijzonder zijn het kasteel van de havezate Singraven met watermolen, het stelsel van stuwen dat de kruising van de Dinkel met het kanaal tussen Almelo en Nordhorn markeert en de kaarsrechte weg die Napoleon liet aanleggen van Oldenzaal naar Nordhorn.

Activiteiten

 De landbouw is de grootste grondgebruiker in het gebied en telt ongeveer 2000 bedrijven, waarvan ruim 100 een intensief karakter hebben. Een deel van deze bedrijven zal moeten verdwijnen. Naast veel melkveehouderijbedrijven is er een groeiende hoeveelheid bedrijven die zich richt op boomteelt of tuinbouw. Ongeveer 100 bedrijven nemen deel aan agrarisch natuurbeheer. Hoewel relatief veel mensen in de landbouw werkzaam zijn, zijn andere belangrijke sectoren recreatie/ toerisme, dienstverlening, transport en de bouwnijverheid.