Nutter

Nutter is een buurtschap in de gemeente Dinkelland. Nutter ligt ten noordwesten van Ootmarsum en ten zuidoosten van de natuurgebieden Springendal en Hazelbekke, in het gedeelte van Twente dat bekend staat als ‘de tuin van Nederland’. Het glooiende landschap is ontstaan tijdens het Saalien (de voorlaatste ijstijd). De vondst van grafheuvels in het Nutterveld bewijzen dat het gebied rondom Nutter al bewoond was in de steen- en de vroege bronstijd.

Voor de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2001 viel de buurtschap onder de gemeente Denekamp.