Mander

Mander  is een buurtschap van de Twentse gemeente Tubbergen, gelegen aan de Duitse grens. Mander telt iets minder dan 400 inwoners en ligt even ten noorden van Vasse. ‘t  STREU, een natuurgebied in Mander, bestaat grotendeels uit een niet ontgonnen gebied en is een van de eerst bewoonde gebieden van Nederland.

Aanvankelijk was de Streu een groot heidegebied welke gebied werd gebruikt voor het houden van schapen. In de loop der jaren werd een deel van deze heidegrond ontgonnen of aangeplant met onder andere dennebomen bestemd voor de mijnbouw.

Op dit moment is de Streu een natuurgebied en is eigendom van het Landschap Overrijssel en Staatsbosbeheer, terwijl de Mosbeek welke in Hezingen ontspringt en door dit gebied stroomt wordt beheerd door het Waterschap Dinkel en Regge.

Verder liggen in de nabijheid enkele grafheuvels alsmede het Hunebed van Mander en de Galgenberg.

Manderheide en cirkels

Dichtbij Mander ligt de Manderheide, waarin de familie Jannink in de jaren ’20 van de 20e eeuw twee cirkelvormige akkers liet aanleggen (bekend als de Mandercirkels, Mander cirkels of Cirkels van Jannink), om te laten zien hoe grond in cultuur gebracht kon worden.